Bygghandlingar 90. Del 7. Redovisning av anläggning. Utgåva 2

av Klas Eckerberg, Lars Andersson, Niklas Lindberg, Mica Lindfors
bok

1 295 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Bygghandlingar 90 utgör byggsektorns rekommendationer för utformning av enhetliga och ändamålsenliga bygghandlingar, det vill säga de handlingar som ligger till grund för produktionen av byggprojekt.

Denna andra utgåva av ”Del 7 . Redovisning av anläggning” är en anpassning till utvecklingen inom området sedan förra utgåvan som kom 1996. Det gäller främst hanteringen av digital information, som i allt högre grad används genom hela byggprocessen.

Ett övergripande mål har varit att få publikationen användbar också i infrastrukturprojekt. Undertiteln har därför ändrats från ”Redovisning av Mark” till ”Redovisning av Anläggning”. De krav som dessa typer av projekt ställer på projekteringen är till stora delar gemensamma med andra typer av anläggningar. Förhoppningen är därför att rekommendationerna ska vara generellt användbara.

Det som bland annat lagts till och förändras är: digital anläggningsmodellering, kodning av digitala objekt, anpassning till nya utgåvor av del 1, 2, 3, 4 och 8 av Bygghandlingar 90 samt anpassning till nya BSAB-tabellen for byggdelar inom anläggning.