E-BOK Beskrivningshandboken AMA Funktion E-bok

- Göra och läsa en AMA Funktionsbeskrivning

E-bok
Provläs boken

390 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator

E-boken finns i formatet pdf

AMA Funktion handlar om hur man ställer krav vid upphandling av totalentreprenader, där entreprenören ska välja vilka tekniska lösningar som på bästa sätt uppfyller kraven. Så långt som möjligt ska kraven beskriva önskade funktioner i den byggda miljön, oavsett om det handlar om trafik, boende, vård och omsorg, utbildning eller produktion av tjänster och varor.

Traditionellt har sådana rambeskrivningar gjorts i form av separata dokument för varje teknikområde. I AMA Funktion samlas istället kraven i en gemensam databas med hjälp av en digital och BIM-anpassad beskrivningsteknik, där objekten står i centrum.

Genom att använda AMA Funktion skapas en samordnad helhetsbild av kraven på varje byggnadsverk och dess beståndsdelar. Objekten organiseras enligt CoClass, vilket gör att kraven ärvs uppifrån och ner i en logisk struktur.

Via det webbaserade gränssnittet AMA Funktion Studio kan en funktionsbeskrivning utformas och förmedlas vidare digitalt för datorbaserad hantering, eller som ett utskrivet dokument.