Ritteknik

av Karin Spets
bok

315 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • Enkel betalning
  • Leveranstid 3 - 5 vardagar

Ritteknik handlar om hur man producerar ritningar i byggprocessen. Boken ger exempel på byggprojektets olika handlingar samt när i processen de tas fram. Bygghandlingar 90 är byggbranschens rekommendationer för hur man utformar enhetliga bygghandlingar och byggnadsritningarna i boken följer denna redovisningsstandard. Ritteknik redogör för hur de olika ritningarna benämns samt hur man framställer dem. Tonvikten ligger på arkitekt- och konstruktionsritningar men det finns även exempel på el- och VVS-ritningar. Målgrupp är studenter som läser till högskole- eller civilingenjör inom byggnadsteknik.