Vad, När, Hur och av Vem. Praktisk projektledning inom bygg-, anläggnings- och fastighetsbranchen. Utg 2

av Hans Ottosson
bok
Provläs boken

770 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
E-bokTiteln finns även tillgänglig som E-bok
616 kr
Litteraturbevakning - Ledning & StyrningPrenumerera på ny litteratur inom Ledning & Styrning

”Vad, när, hur och av vem” är titeln på denna bok, men det är också nyckelord i de frågor som fastighetsägare, projektledare, projektörer, entreprenörer och installatörer hela tiden måste söka svar på, oavsett det handlar om upphandling av tjänster, styrning av tid och kostnader eller kontroll av leveranser.

”Vad, när, hur och av vem” tar ett praktiskt grepp om alla de processer och moment som är aktuella för att leda ett bygg- eller anläggningsprojekt under dess olika skeden – hantering av myndighetskontakter, projektplanering, samarbetsformer, resurser, miljöfrågor och mycket mer.

Boken innehåller också grundläggande kunskap i riskhantering, tidplanering, förhandlingsteknik och strategier vid inköp. Denna andra utgåva har uppdaterats och aktualiserats. Kapitel 6.11 Risk- och osäkerhetshantering har utökats eftersom Risk Management nu igår rutinmässigt i byggprojekt.

Skolor erhåller rabatt vid köp av 15 exemplar eller fler. Gäller böcker utgivna av Svensk Byggtjänst. Kontakta: kundservice@byggtjanst.se alt 08-457 10 00.)

Ladda ner bilagor som hör till boken