Arrende- och andra nyttjanderättsavtal i praktiken. Utg 5

av Nils Larsson, Stieg Synnergren
bok

729 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning

Boken behandlar alla olika upplåtelseformer för arrende och allmän nyttjanderätt. Här redovisas också när avtal krävs för att nyttja annans mark och hur man ska skilja på arrende- och hyresavtal.

Boken är en koncentrerad handledning för hur parterna ska förfara då avtal ska skrivas och när det uppstår vanliga tvister mellan dem.

Handboken behandlar bland annat:

  • Jordbruksarrende
  • Bostadsarrende
  • Anläggningsarrende
  • Lägenhetsarrende