E-BOK Kommentarer till ABM 07 E-bok

E-bok

370 kr exkl.moms

  • Ladda ner direkt
  • Läs på mobil surfplatta eller dator
"Allmänna bestämmelser för köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet, ABM 07" är en reviderad version av "ABM 92". Kommentarerna som presenteras i denna bok syftar till att ge råd och vägledning vid tillämpning av de allmänna bestämmelserna i "ABM 07".

Dessa "Kommentarer till ABM 07" riktar sig till alla som i sin yrkesmässiga verksamhet sysslar med köp och försäljning av byggvaror. De viktigaste skillnaderna mellan "ABM 92" och "ABM 07" gäller garantiansvar och förseningsvite.