Juridik för byggingenjörer. Entreprenad- och konsultavtal

av Kamill Szeker
bok

348 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
”Juridik för byggingenjörer” riktar sig i första hand till byggingenjörer, inte jurister. Den ger en utförlig men kärnfull beskrivning av byggsektorns viktigaste standardavtal och de kunskaper som krävs för att se helheten och sambandet mellan författningar och branschspecifika dokument i avtalen.

Oenighet mellan parterna i ett byggprojekt försvårar samarbetet i projektet, leder till ett sämre resultat och skapar onödiga kostnader. Grundläggande juridiska kunskaper inom entreprenad- och konsultavtal är nödvändiga för att undvika fördyrande konflikter.

Boken inleds med en allmän rättsorientering och behandlar därefter upphandlingslagarna, byggprocessen, kontraktshandlingarna samt slutligen Allmänna bestämmelser. För att underlätta läsningen återges vissa lagtexter. Men AB 04, ABT 06, ABK 09 med flera inte bifogade varför läsaren rekommenderas att ha tillgång till dessa.

”Juridik för byggingenjörer” riktar sig till yrkesverksamma i byggbranschen samt till byggutbildningar vid universitet, högskolor och yrkeshögskolor.