Kommentar till NL 09

bok

610 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
”Kommentarer till NL 09” är av avsedd som ett hjälpmedel för alla som praktiskt hanterar NL 09 – Allmänna leveransbestämmelser för leveranser av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige.

Villkoren kommenteras och tolkas punkt för punkt. Till exempel försäljare, inköpare, bolagsjurister och advokater bör ha nytta av kommentaren. Författare till kommentaren är den juristgrupp som utarbetat NL 09, NLM 10, NLS 10 och ett flertal andra nordiska standardavtal.

Boken bygger på de tidigare kommentarerna till NL 01 respektive NL 92. Att den nu reviderats beror i huvudsak på de relativt stora förändringar i bestämmelserna som utgivningen av NL 09 inneburit.