Entreprenadkontrakt (AB 04) Löpande räkning. Formulär 2/04 anpassat till AB 04

bok

96 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Detta häfte utgör ett standardformulär som är avsett att användas vid utförandeentreprenader på löpande räkning enligt Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader - AB 04. Kontraktsformuläret är upprättat av Föreningen Byggandets Kontraktskommitté.