NLM 10. Allmänna bestämmelser för leverans med montage av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning inom och mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige. Bunt om 50 ex

bok

420 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
NLM 10 är en helt ny utgåva av dessa leveransvillkor. Ersätter den tidigare NLM 02.

Nytt i denna utgåva är bland annat:

- Anpassning till nu gällande praxis vid leverans med montage av maskiner med mera
- Inarbetning av likalydande bestämmelser från NL 09.
- Anpassning till informationsteknologins kommunikationssätt.
- Ytterligare förenkling av de bestämmelser som relaterar till produktansvarslagstiftningen i de nordiska länderna.

Säljs i bunt om 50 ex inklusive 12-sidig informationsskrift.