Offentlig upphandling. LOU och upphandlingsprocessen. Utg 2

av Eva Lindahl Toftegaard
bok

427 kr exkl.moms

  • Finns i lager
  • 2-5 dagars leverans
  • Enkel betalning
Köp även som:
Litteraturbevakning - Upphandling Prenumerera på ny litteratur inom Upphandling

Boken ger en gedigen översikt av det regelverk och de principer som styr offentlig upphandling. Boken tar upp frågor kring inköp både före, under och efter själva upphandlingen, inklusive kontraktsfrågor, leverantörsperspektivet och upphandlingsstrategier.

Även jäv och korruption samt de möjligheter och begränsningar som LOU ger beskrivs.

Denna andra utgåva föranleds av ändringar i LOU samt tillkomsten av flera nya vägledande rättsfall på området.