Våra författare

Anders Folkesson

Landskapsarkitekt Anders Folkesson

Landskapsarkitekt LAR/MSA sedan 1992, dessförinnan även studier i bl a konstvetenskap.

Jag...

Anders Granlund

anders_granlund_650_800

Anders Granlund är byggingenjör med erfarenhet från byggentreprenader. Han har arbetat...

Anders Johansson

anders-johansson

Anders Johnsson är civilingenjör och har lång erfarenhet som operativ bygg-...

Bengt Sundborg

Bengt Sundborg

Bengt Sundborg är planeringsarkitekt FPR/MSA och civilingenjör. Han forskar på KTH...

Benny Halldin

Benny Halldin författare till Handbok för byggarbetsmiljösamordnare

Benny Halldin, VD, Röset AB, civilingenjör och civilekonom med mångårig erfarenhet...

Björn Täljsten

Björn Täljsten professor

Björn Täljsten är professor och har aktivt under de senaste...

Bo Linander

bo_linander_650_800

Bo Linander är advokat och delägare i Advokatbyrån Hellgren Linander. Bo...

Carl-Gustaf Hagander

carl_gustav_hagander_650_800

Carl-Gustaf Hagander, arkitekt SAR/MSA, är utbildad i Lund men har även...

Catarina Sällström

Catarina Sällstrom

Catarina är seniorkonsult och har varit HR-chef i flera företag, verksam...

Cecilia Björk

Cecilia Björk, arkitekt SAR/MSA

Cecilia Björk bor i Julita i Sörmland. Hon är arkitekt SAR/MSA...

Christina Bodin Danielsson

christina_bodin_danielsson_650_800_e

Christina Bodin Danielsson är arkitekt och arbetar som kontorsforskare både vid...

Claes Sahlin

claes-sahlin

Claes Sahlin är chefsjurist vid Stockholms Byggmästareförening. Claes har i över...

Daniel Larsson

daniel_larsson_650_800

Daniel Larsson är brandingenjör och civilingenjör väg och vatten med mångårig...

Eilert Andersson

eilert_andersson_650_800

Eilert Andersson är advokat och delägare på Wistrand Advokatbyrå med lång...

Gabriel Sas

Gabriel Sas teknisk doktor

Gabrile Sas är teknisk doktor och disputerade 2011 inom området...

Gunnel Forslund

Gunnel Forslund - författare till boken Bästa inneklimat till lägsta energikostnad

Gunnel Forslund, socionom, med steg 1 utbildning som psykoterapeut, (KI), handledarutbildning...

Hans Andrén

hans_andren_650_800

Hans Andrén är organisationspedagog. Hans samarbetar med konsulter, forskare och konstnärer...

Hans Ottosson

hans_ottoson_farg_650_800

Hans Ottosson har lång projektledningserfarenhet som projektchef, projektledare och byggprojektansvarig i...

Hans Severinson

hans_severinson_650_800_b

Hans Severinson har lång erfarenhet som besiktningsman och stort engagemang i frågor kring byggprojektens kvalitetssäkring. Han arbetar nu med branschuppdrag och utbildning inom området och har tidigare medverkat i ett flertal publikationer.

Håkan Bjerle

hakan_bjerle_650_800

Håkan Bjerle har arbetat med entreprenadjuridik sedan början av 1990-talet och...

Ingela Blomberg

ingela_blomberg_650_800

Ingela Blomberg är arkitekt SAR/MSA, forskare och lärare vid KTH med...

Jaan Zimmerman

jaan_zimmerman_650_800

Jaan Zimmerman är inredningsarkitekt SIR/MSA på Jaan Zimmerman Arkitektkontor AB. Jaans...

Jan Elfström

jan_elfstrom_650_800

Jan Elfström är advokat och har lång erfarenhet av fastighetsrätt och konsultansvar. Han har i dessa frågor hållit seminarier och kurser.

Jan Forslund

Jan Froslund - författare till boken Bästa inneklimat till lägsta energikostnad

Jan Forslund, civilingenjör, har under många år arbetat i olika befattningar...

John Hane

john_hane_650_800_farg

John Hane är delägare i Foyen Advokatfirma och är en av...

Karin Fridell Anter

karin_fridell_anter_650_800_b

Karin Fridell Anter är arkitekt SAR/MSA och docent med specialinriktning på...

Kerstin Kärnekull

kerstin_karnekull_650_800

Kerstin Kärnekull är arkitekt SAR/MSA och har arbetat med boendefrågor i...

Laila Reppen

laila-reppen

Laila Reppen är arkitekt SAR/MSA med egen verksamhet. Tidigare arbetade hon...

Lars Andrén

lars_andren_650_800

Lars Andrén är sedan 1994 ordförande i branschorganisationen Svensk Solenergi och...

Lars Erik Ashton

lars_erik_ashton_650_800

Lars Erik Ashton är tekn lic och har 30 års erfarenhet som sakkunnig inom entreprenadrätt, fastighetsrätt och konsultansvar. Intresset för juridik och det mångåriga samarbetet med advokater har gett honom god förståelse för juridiska frågeställningar. 

Lars Lundenmark

lars-lundenmark

Lars Lundenmark har under åren 1972-2008 varit verksam som branschjurist i...

Lars Olof Matsson

lars_olof_matsson_650_800

Lars Olof Matsson är utbildad som civilingenjör inom energiteknik från KTH....

Lars Steiner

lars_steiner_650_800

Ekonomie doktor Lars Steiner är forskare och lärare i företagsekonomi med...

Lars-Otto Liman

lars-otto-liman_650x800

Lars-Otto Liman är jurist och har erfarenhet från Svenska byggnadsentreprenadföreningen, SBEF...

Leif Hultqvist

Leif Hultqvist seniorkonsult

Leif är seniorkonsult och har ca 40 års erfarenhet av ledande...

Lilian Müller

lilian_muller_650_800

Lilian Müller är sedan mitten av 1990-talet verksam som tillgänglighetskonsult för...

Maria Block

maria_block_650_800

Maria Block är arkitekt SAR/MSA med egen verksamhet i Block Arkitektkontor...

Marko Granroth

marko_granroth_650_800

Marko Granroth har lång erfarenhet från Sweco som projektör och uppdragsledare...

Martin Olander

martin_olander_650_800

Martin Olander är brandingenjör och Brandskyddslagets VD. Han är verksam i...

Martin Peterson

martin-peterson

Martin Peterson är entreprenadjurist vid Stockholms Byggmästareförening. Martin arbetar bl.a. med rådgivning och information samt håller utbildningar inom entreprenadjuridik och närliggande ämnen.

Miklós Molnár

miklos molnar - författare till boken Utformning av murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6

Miklós Molnár är universitetslektor i konstruktionsteknik vid Lunds tekniska högskola. Hans...

Nancy Mattsson

Nancy Mattsson, arkitekt SAR/MSA, JM AB, Bostad

Nancy Mattsson, arkitekt SAR/MSA, arbetar i sin roll som chef för...

Nicklas Björklund

nicklas-bjorklund

Nicklas Björklund är advokat och delägare i advokatbyrån Kilpatrick Townsend där...

Niklas Kåvius

Niklas Kåvius, bolagsjurist och medförfattare till boken Entreprenad- och konsulträtt

Niklas Kåvius är bolagsjurist på byggföretaget NCC AB. Niklas har tidigare arbetat som entreprenadjurist vid Stockholms Byggmästareförening.

Nina Ryd

Nina Ryd, biträdande professor i arkitektur vid Chalmers.

Nina Ryd, bitr. professor i arkitektur, verksam vid Chalmers tekniska högskola. Nina har mångårig praktisk såväl som forsknings- och undervisningserfarenhet av lokalplanering, programarbete och byggherrerollen. 

Per-Ola Bergqvist

per_ola_bergqvist_650_800

Per-Ola Bergqvist är advokat och delägare vid Foyen Advokatfirma i Malmö/Stockholm...

Richard Henriksson

richard-henriksson

Richard Henriksson har arbetat med entreprenadjuridik sedan 2010 och har tidigare arbetat som advokat och biträdande jurist på Kilpatrick Townsend. Han är idag bolagsjurist på ett konsult- och entreprenadbolag inom energisektorn.

Robert Deli

robert_deli_650_800

Robert Deli har lång erfarenhet från juridik och avtal i byggbranschen....

Sofia Pemsel

sofia_pemsel_650_800

Sofia Pemsel, PhD, är Assistant Professor (motsvarande svensk lektor) på Handelshögskolan...

Staffan Carenholm

staffan_carenholm_650_800

Staffan Carenholm, har varit verksam inom arkitekternas organisationer i över fyra...

Stig Lundberg

stig_lundberg_650_800

Stig Lundberg har närmare 30 års erfarenhet av drift och förvaltning...

Suzanne de Laval

suzanne_de_laval_650_800

Suzanne de Laval är arkitekt SAR/MSA och teknologie doktor. Hon har...

Sven Olof Ahlberg

sven_olof_ahlberg_650_800

Sven Olof Ahlberg är bebyggelseantikvarie och fotograf med hela landet som...

Thomas Blanksvärd

Thomas Blanksvard teknisk doktor

Thomas Blanksvärd är teknisk doktor och har jobbat med tillståndsbedöm­ning, mätning,...

Tomas Fagergren

tomas_fagergren_650_800

Tomas Fagergren, född 1963, är en av Brandskyddslagets grundare och arbetar...

Tomas Gustavsson

tomas-gustavsson

Tomas Gustavsson, tekn lic, är verksam som byggkonstruktör, med omfattande erfarenhet...

Tony Björklund

tony_bjorklund650_800

Tony Björklund är arkitekt och snickare. Han har verkat som- privat...

Torkel Danielsson

torkel_danielsson_650_800_b

Torkel Danielsson, brandingenjör. Torkel är anställd på Brandskyddslaget sedan 2006. Han...

Torsten Wikenståhl

torsten_wikenstahl_650_800

Torsten Wikenståhl är brobyggnadsingenjör med intresse för arkitektur och konst. Han...

Ulf Klarén

ulf_klaren_650_800

Ulf Klarén forskar, skriver och föreläser om perception/färg och ljus. Fram till sin pension 2011 var han högskolelektor inom området och ledare för Perceptionsstudion vid Konstfack. Han är även frilansande illustratör.

Ulf Nordwall

ulf_nordwall_650_800_b

Ulf Nordwall är arkitekt och teknisk licentiat inom arkitektur och ansvarar...

Varis Bokalders

varis_bokalders_650_800

Varis Bokalders är arkitekt SAR/MSA med egen verksamhet i sitt företag...

Yngve Levin

Yngve Halldin författare till Handbok för byggarbetsmiljösamordnare

Yngve Levin, jur.kand. och certifierad arbetsmiljörevisor, har förflutet från industrin, olika domstolar och...