Våra författare

Landskapsarkitekt Anders Folkesson

Anders Folkesson

Landskapsarkitekt LAR/MSA sedan 1992, dessförinnan även studier i bl a konstvetenskap.

Jag...

anders_granlund_ny

Anders Granlund

Anders Granlund är byggingenjör med erfarenhet från byggentreprenader. Han har arbetat...

anders-johansson

Anders Johnsson

Anders Johnsson är civilingenjör och har lång erfarenhet som operativ bygg-...

Bengt Sundborg

Bengt Sundborg

Bengt Sundborg är planeringsarkitekt FPR/MSA och civilingenjör. Han forskar på KTH...

Benny Halldin författare till Handbok för byggarbetsmiljösamordnare

Benny Halldin

Benny Halldin, VD, Röset AB, civilingenjör och civilekonom med mångårig erfarenhet...

Björn Täljsten professor

Björn Täljsten

Björn Täljsten är professor och har aktivt under de senaste...

bo_linander_650_800

Bo Linander

Bo Linander är advokat och delägare i Advokatbyrån Hellgren Linander. Bo...

carl_gustav_hagander_650_800

Carl-Gustaf Hagander

Carl-Gustaf Hagander, arkitekt SAR/MSA, är utbildad i Lund men har även...

Catarina Sällström

Catarina är seniorkonsult och har varit...

Cecilia Björk, arkitekt SAR/MSA

Cecilia Björk

Cecilia Björk bor i Julita i Sörmland. Hon är arkitekt SAR/MSA...

christina_bodin_danielsson_650_800_e

Christina Bodin Danielsson

Christina Bodin Danielsson är arkitekt och arbetar som kontorsforskare både vid...

claes-sahlin

Claes Sahlin

Claes Sahlin är chefsjurist vid Stockholms Byggmästareförening. Claes har i över...

connie-box

Connie Box

Connie Box är ingenjörsgeolog och specialist på radon med nästan 40...

daniel_larsson_650_800

Daniel Larsson

Daniel Larsson är brandingenjör och civilingenjör väg och vatten med mångårig...

eilert_andersson_650_800

Eilert Andersson

Eilert Andersson är advokat och delägare på Wistrand Advokatbyrå med lång...

erik-matton

Erik Matton

Erik Matton är organisationspsykolog, författare och legitimerad psykolog med KBT-inriktning. Erik...

fredrik-rosengren

Fredrik Rosengren

Fredrik Rosengren är ingenjör och har flerårig erfarenhet av arbetsmiljöfrågor i...

Gabriel Sas teknisk doktor

Gabriel Sas

Gabriel Sas är teknisk doktor och disputerade 2011 inom området...

Gunnel Forslund - författare till boken Bästa inneklimat till lägsta energikostnad

Gunnel Forslund

Gunnel Forslund, socionom, med steg 1 utbildning som psykoterapeut, (KI), handledarutbildning...

hans_andren_650_800

Hans Andrén

Hans Andrén är organisationspedagog. Hans samarbetar med konsulter, forskare och konstnärer...

hans_ottoson_farg_650_800

Hans Ottosson

Hans Ottosson har lång projektledningserfarenhet som projektchef, projektledare och byggprojektansvarig i...

hans_severinson_650_800_b

Hans Severinson

Hans Severinson har lång erfarenhet som besiktningsman och stort engagemang i...

harald-ullman

Harald Ullman

Harald Ullman tjänstgör sedan år 2003 som professor i försäkringsrätt vid det Affärsjuridiska programmet på Linköpings universitet och var under 35 år försäkringsjurist i Skandia och If Skadeförsäkring. 

henriklarsson

Henrik Larsson

Henrik Larsson är civilekonom och högskoleingenjör och har arbetat med projektledning och verksamhetsutveckling på Einar Mattsson i 16 år och tidigare med projektledning i kommunal och statlig verksamhet.

herman-arfwedson

Herman Arfwedson

 Herman Arfwedson driver tillsammans med Ola Andersson arkitektkontoret Andersson Arfwedson arkitekter AB och ritar små och stora bostäder för såväl privata som professionella beställare.

hakan_bjerle_650_800

Håkan Bjerle

Håkan Bjerle har arbetat med entreprenadjuridik sedan början av 1990-talet och...

ingela_blomberg_650_800

Ingela Blomberg

Ingela Blomberg är arkitekt SAR/MSA, forskare och lärare vid KTH med...

jaan_zimmerman_650_800

Jaan Zimmerman

Jaan Zimmerman är inredningsarkitekt SIR/MSA på Jaan Zimmerman Arkitektkontor AB. Jaans...

jan_elfstrom_650_800

Jan Elfström

Jan Elfström är advokat och har lång erfarenhet av fastighetsrätt och konsultansvar. Han har i dessa frågor hållit seminarier och kurser.

  

  

  

Jan Froslund - författare till boken Bästa inneklimat till lägsta energikostnad

Jan Forslund

Jan Forslund, civilingenjör, har under många år arbetat i olika befattningar...

jan-gehl

Jan Gehl

Jan Gehl, född 1936. Arkitekt, professor, dr.h.c., grundande partner av Gehl...

jerker-soderlind

Jerker Söderlind

Jerker Söderlind är arkitekt och journalist och har doktorerat vid KTH....

jessica-molen

Jessica Molén

Jessica Molén är civilingenjör inom fastighetsekonomi och doktorandstuderande inom förvaltning på...

johan-ferner-strom

Johan Ferner Ström

Johan Ferner Ström. Skulptör, projektledare och formgivare. Johan har genomfört flera...

john_hane_650_800_farg

John Hane

John Hane är delägare i Foyen Advokatfirma och är en av...

Johnny Andersson

Johnny Andersson, teknisk direktör emeritus hos...

karin_fridell_anter_650_800_b

Karin Fridell Anter

Karin Fridell Anter är arkitekt SAR/MSA och docent med specialinriktning på...

kerstin_karnekull_650_800

Kerstin Kärnekull

Kerstin Kärnekull är arkitekt SAR/MSA och har arbetat med boendefrågor i...

klas_eckerberg

Klas Eckerberg

Klas Eckerberg är landskapsarkitekt LAR/MSA och AgrD. Han har varit yrkesverksam...

laila-reppen

Laila Reppen

Laila Reppen är arkitekt SAR/MSA med egen verksamhet. Tidigare arbetade hon...

lars_andren_650_800

Lars Andrén

Lars Andrén är sedan 1994 ordförande i branschorganisationen Svensk Solenergi och...

lars_erik_ashton_650_800

Lars Erik Ashton

Lars Erik Ashton är tekn lic och har 30 års erfarenhet...

lars-lundenmark

Lars Lundenmark

Lars Lundenmark har under åren 1972-2008 varit verksam som branschjurist i...

lars_olof_matsson_650_800

Lars Olof Matsson

Lars Olof Matsson är utbildad som civilingenjör inom energiteknik från KTH....

lars_steiner_650_800

Lars Steiner

Ekonomie doktor Lars Steiner är forskare och lärare i företagsekonomi med...

lars-otto-liman_650x800

Lars-Otto Liman

Lars-Otto Liman är jurist och har erfarenhet från Svenska byggnadsentreprenadföreningen, SBEF...

Leif Hultqvist seniorkonsult

Leif Hultqvist

Leif är seniorkonsult och har ca 40 års erfarenhet av ledande...

lilian_muller_650_800

Lilian Müller

Lilian Müller är sedan mitten av 1990-talet verksam som tillgänglighetskonsult för...

magnus-brile

Magnus Brile

Magnus Brile har en mångårig erfarenhet av projektering och projektledning av infrastrukturprojekt.

Tidigare arbetade han i IT-branschen. Idag utbildar han studerande och branschfolk. Vid sidan om utbildarrollen har han även specialistuppdrag inom entreprenadjuridik och arbetsmiljö.

malin-osterberg

Malin Österberg

Malin Österberg är partneringledare, organisations-, relations- och systemcoach. Hon har flerårig...

maria_block_650_800

Maria Block

Maria Block är arkitekt SAR/MSA med egen verksamhet i Block Arkitektkontor...

marko_granroth_650_800

Marko Granroth

Marko Granroth har lång erfarenhet från Sweco som projektör och uppdragsledare...

markus_edmark

Markus Edmark

Markus Edmark har lång erfarenhet av att utföra entreprenader och att...

martin_olander_650_800

Martin Olander

Martin Olander är brandingenjör och Brandskyddslagets VD. Han är verksam i...

martin-peterson

Martin Peterson

Martin Peterson är entreprenadjurist vid Stockholms Byggmästareförening. Martin arbetar bl.a. med rådgivning och information samt håller utbildningar inom entreprenadjuridik och närliggande ämnen.

mats_werner1

Mats Werner

Mats Werner har en bakgrund som utredare för de mät- och...

miklos molnar - författare till boken Utformning av murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6

Miklós Molnár

Miklós Molnár är universitetslektor i konstruktionsteknik vid Lunds tekniska högskola. Hans...

Nancy Mattsson, arkitekt SAR/MSA, JM AB, Bostad

Nancy Mattsson

Nancy Mattsson, arkitekt SAR/MSA, arbetar i sin roll som chef för...

nicklas-bjorklund

Nicklas Björklund

Nicklas Björklund är advokat och delägare i advokatbyrån Kilpatrick Townsend där...

niclas-hedin

Niclas Hedin

Niclas Hedin är arkitekt med 25 års erfarenhet från Stockholm och...

Niklas Kåvius, bolagsjurist och medförfattare till boken Entreprenad- och konsulträtt

Niklas Kåvius

Niklas Kåvius är bolagsjurist på byggföretaget NCC AB. Niklas har tidigare arbetat som entreprenadjurist vid Stockholms Byggmästareförening.

Nina Ryd, biträdande professor i arkitektur vid Chalmers.

Nina Ryd

Nina Ryd, bitr. professor i arkitektur, verksam vid Chalmers tekniska högskola. Nina har mångårig praktisk såväl som forsknings- och undervisningserfarenhet av lokalplanering, programarbete och byggherrerollen. 

ola-andersson

Ola Andersson

Ola Andersson driver tillsammans med Herman Arfwedson arkitektkontoret Andersson Arfwedson arkitekter AB och ritar små och stora bostäder för såväl privata som professionella beställare.

oskar-gentele-cederquist

Oscar Gentele

Oskar Gentele är advokat och civ.ek. D.H.S. Oskar arbetar med kommersiell...

per-ollas

Per Ollas

Per Ollas har arbetat inom fastighets- och FM-branschen med frågor som...

per_ola_bergqvist_650_800

Per-Ola Bergqvist

Per-Ola Bergqvist är advokat och delägare vid Foyen Advokatfirma i Malmö/Stockholm...

per-olof-carlson

Per-Olof Carlson

Per-Olof Carlson har arbetat i byggbranschen sedan 70-talet som utvecklings- och...

richard-henriksson

Richard Henriksson

Richard Henriksson har arbetat med entreprenadjuridik sedan 2010 och har tidigare arbetat som advokat och biträdande jurist på Kilpatrick Townsend. Han är idag bolagsjurist på ett konsult- och entreprenadbolag inom energisektorn.

robert-deli

Robert Deli

Robert Deli har lång erfarenhet från juridik och avtal i byggbranschen....

sofia_pemsel_650_800

Sofia Pemsel

Sofia Pemsel, PhD, är Assistant Professor (motsvarande svensk lektor) på Handelshögskolan...

staffan_carenholm_650_800

Staffan Carenholm

Staffan Carenholm, har varit verksam inom arkitekternas organisationer i över fyra...

foto-stefan-olsson

Stefan Olsson

Advokat Stefan Olsson är delägare i Advokatfirman Wåhlin och sedan dryga...

stig_lundberg_650_800

Stig Lundberg

Stig Lundberg har närmare 30 års erfarenhet av drift och förvaltning...

susanna_elfors

Susanna Elfors

Susanna Elfors har doktorerat i bebyggelseanalys på KTH och forskat om...

suzanne_de_laval_650_800

Suzanne de Laval

Suzanne de Laval är arkitekt SAR/MSA och teknologie doktor. Hon har...

svenfristedt

Sven Fristedt

Sven Fristedt, arkitekt, projektör, utredare och projektledare vid dåvarande Byggnadsstyrelsen, byggnadsdirektör vid Posten, innehaft en professur vid Chalmers med inriktning på byggnadsprogrammering förverksamhetsutveckling.

sven_olof_ahlberg_650_800

Sven Olof Ahlberg

Sven Olof Ahlberg är bebyggelseantikvarie och fotograf med hela landet som...

Thomas Blanksvard teknisk doktor

Thomas Blanksvärd

Thomas Blanksvärd är teknisk doktor och har jobbat med tillståndsbedöm­ning, mätning,...

tomas_fagergren_650_800

Tomas Fagergren

Tomas Fagergren, född 1963, är en av Brandskyddslagets grundare och arbetar...

tomas-gustavsson

Tomas Gustavsson

Tomas Gustavsson, tekn lic, är verksam som byggkonstruktör, med omfattande erfarenhet...

tony_bjorklund650_800

Tony Björklund

Tony Björklund är arkitekt och snickare. Han har verkat som- privat...

torkel_danielsson_650_800_b

Torkel Danielsson

Torkel Danielsson, brandingenjör. Torkel är anställd på Brandskyddslaget sedan 2006. Han...

torsten_wikenstahl_650_800

Torsten Wikenståhl

Torsten Wikenståhl är brobyggnadsingenjör med intresse för arkitektur och konst. Han...

ulf_klaren_650_800

Ulf Klarén

Ulf Klarén forskar, skriver och föreläser om perception/färg och ljus. Fram till sin pension 2011 var han högskolelektor inom området och ledare för Perceptionsstudion vid Konstfack. Han är även frilansande illustratör.

ulf-nordwall2

Ulf Nordwall

ULF NORDWALL, bosatt i Umeå, uppvuxen i Örnsköldsvik. Han utexaminerades
1994...

varis_bokalders_650_800

Varis Bokalders

Varis Bokalders är arkitekt SAR/MSA med egen verksamhet i sitt företag...

Yngve Halldin författare till Handbok för byggarbetsmiljösamordnare

Yngve Levin

Yngve Levin, jur.kand. och certifierad arbetsmiljörevisor, har förflutet från industrin, olika domstolar och...

orjan-wikforss

Örjan Wikforss

Författaren är arkitekt, tekn dr och professor i projektkommunikation. Han har...