Anders Johnsson

anders-johansson

Anders Johnsson är civilingenjör och har lång erfarenhet som operativ bygg- och anläggningsentreprenör. Under en 10-årsperiod var han kvalitetschef på Peab och arbetade med såväl framtagande som drift och revision av kvalitetsledningssystem. Han har också suttit i styrelsen för SFK-Bygg, en sektion inom Svenska Förbundet för Kvalitet.

Sedan 2009 driver Anders Johnsson företaget KvalitetsKonsult Väst AB och hjälper kunder med kvalitetsledningssystem, kvalitetsrevisioner samt uppdrag som kontrollansvarig enligt plan- och bygglagens regler.

Titlar av samma författare