Bengt Sundborg

Bengt Sundborg

Bengt Sundborg är planeringsarkitekt FPR/MSA och civilingenjör. Han forskar på KTH om dagsljus i stadsplanering med inriktning på energi, klimat och på bebyggelsens täthet.

Utöver sin forskning är Bengt föreläsare, skribent och stadsplanerare inom den egna firman DT-arkitektur. Han baserar sin verksamhet på mångårig erfarenhet av planering inom samhällsbyggnadssektorn och på dagsaktuell forskning. I Nordbygg-länken nedan intervjuas han om de praktiska problemen att få in ljuset i byggprojekten; https://www.youtube.com/watch?v=LoWUsq_XXBY