Benny Halldin

Benny Halldin författare till Handbok för byggarbetsmiljösamordnare

Benny Halldin, VD, Röset AB, civilingenjör och civilekonom med mångårig erfarenhet i olika chefsbefattningar, numera konsult med inriktning på arbetsmiljö, underhåll och ledningssystemsfrågor.

Han har arbetat med att utforma, revidera och utbilda kring arbetsmiljöledningssystem och har sedan hösten 2008 deltagit i seminarier och kurser för byggarbetsmiljösamordnare och deras roll.

Titlar av samma författare