Björn Täljsten

Björn Täljsten professor

Björn Täljsten är professor och har aktivt under de senaste 20 åren arbetat inom området tillståndsbedömning av betongkonstruktioner där förstärkning med hjälp av kompositer varit en väsentlig del. Professor Täljsten har också varit drivande i Sverige när det gäller att implementera tillståndsbedömning genom mätning. Han har fram­gångsrikt lett forskningsgrupper i både Danmark och Sverige.

 

Björn är för närvarande VD på Sto Scandina­via och leder samtidigt forskargruppen ”Innovati­va material och konstruktioner” vid Luleå Tekniska Universitet.

 

Titlar av samma författare