Carl-Gustaf Hagander

carl_gustav_hagander_650_800

Carl-Gustaf Hagander, arkitekt SAR/MSA, är utbildad i Lund men har även gått på KKH och Nordplan.


Carl-Gustaf är för närvarande tekniskt råd vid mark- och miljööverdomstolen och har tidigare varit länsarkitekt i Södermanlands och Stockholms län. Han har också arbetat som konsult i plan- och byggfrågor, medverkat i debatten inom området samt undervisat om PBL och andra lagar som rör samhällsbyggnad vid universitet och högskolor.

 

Carl-Gustaf Hagander har också publicerat artiklar om byggnadsvård och planering i lokaltidningar, facktidskrifter och böcker.

Titlar av samma författare