Catarina Sällström

Catarina är seniorkonsult och har varit HR-chef i flera företag, verksam i ledningsgrupp, och är sedan år 2000 organisationskonsult och egen företagare. Hon har mångårig erfarenhet av att utveckla projektledare och projektgrupper inom bygg- och fastighetsbranschen.

Catarina är utbildad beteendevetare inom organisationsteori, KBT, ledarutveckling och styrelsearbete.

Titlar av samma författare