Fredrik Rosengren

fredrik-rosengren

Fredrik Rosengren är ingenjör och har flerårig erfarenhet av arbetsmiljöfrågor i ledande befattning, bland annat som arbetsmiljöchef, inom tillverkningsindustrin samt inom energi- och byggbranschen. Fredrik har hjälpt flera företag och projektorganisationer med praktiska tillämpningar av beteendebaserad säkerhet samt utbildat och coachat chefer och ledningsgrupper i beteendeanalytiskt ledarskap.

Fredrik har specialistutbildning inom beteendeanalytisk organisationsutveckling (OBM) och driver tillsammans med Erik Matton det gemensamma konsultföretaget ”Behaviour Design Group Sweden AB”.

Titlar av samma författare