Gabriel Sas

Gabriel Sas teknisk doktor

Gabriel Sas är teknisk doktor och disputerade 2011 inom området tvärkraftsförstärkning av betong­konstruktioner med FRP. Expert­områden omfattar konstruktions­teknik, numerisk modellering samt reparation och förstärkning av be­tongkonstruktioner.

Gabriel arbetar för närvarande som forskare på Norut i Narvik, Norge, vid avdelningen för materi­alteknik. Gabriel är även aktiv deltagare inom fib-Task Group 9.3 samt RILEM TC 234.

Titlar av samma författare