Gunnel Forslund

Gunnel Forslund - författare till boken Bästa inneklimat till lägsta energikostnad

Gunnel Forslund, socionom, med steg 1 utbildning som psykoterapeut, (KI), handledarutbildning och organisations- och ledarskapsutbildning, med stor kunskap och lång erfarenhet av att arbeta med samarbetsfrågor, konflikthantering, handledning och motiverande samtal på lednings-, grupp -och individnivå.

Gunnel har arbetat med svåra sociala problem som arbetsledare, handledare, kurator och rådgivare i kommun, landsting och privata organisationer.

De senaste 10 åren också som konsult på JiFAB med utbildning av fastighetsorganisationer. Utbildningar som skräddarsys utifrån fastighetsbolagets organisation och med en helhetssyn på hur och vad en organisation behöver för att genomföra en lyckad energieffektivisering, en inriktning som vi på JiFAB kallar socioteknik.

Titlar av samma författare