Hans Severinson

hans_severinson_650_800_b

Hans Severinson har lång erfarenhet som besiktningsman och stort engagemang i frågor kring byggprojektens kvalitetssäkring. Han arbetar nu med branschuppdrag och utbildning inom området och har tidigare medverkat i ett flertal publikationer.

  

  

  

Titlar av samma författare