Jaan Zimmerman

jaan_zimmerman_650_800

Jaan Zimmerman är inredningsarkitekt SIR/MSA på Jaan Zimmerman Arkitektkontor AB. Jaans FoU-verksamhet inom Inredningsarkitekternas tekniska forum, ITF, baserar sig på erfarenheter av strukturering och systematisering av data inom inredningsprojektering och programskrivning av verksamheter.

 

Som exempel på verksamhetsprogram kan nämnas St. Jude Medical, tillverkare av hjärtstimulatorer, Riksantikvarieämbetets omlokalisering till Gotland och 2012–2013 hyresgästanpassning av regeringskvarteret Björnen åt Statens Fastighetsverk. Jaan har flera års erfarenhet av statlig upphandling av inredning, har varit kapitelutredare för kapitel XB i AMA hus 11 och föreläst om projektering och kvalitetssäkring.

 

Föreningen Inredningsarkitekternas Tekniska Forum, ITF, ursprungligen ett tekniskt utskott inom Svenska Inredningsarkitekters Riksförbund, SIR, bildades för att utveckla yrkets uppdragsadministrativa och tekniska frågor. ITF:s utvecklingsarbete överfördes 2013 till Svenska Teknik & Designföretagen, almega, där en ”Temagrupp Inredningsarkitekt” bildades.

Titlar av samma författare