Jan Forslund

Jan Froslund - författare till boken Bästa inneklimat till lägsta energikostnad

Jan Forslund, civilingenjör, har under många år arbetat i olika befattningar med anknytning till fastighetssektorn. Jan har bland annat arbetat som forskare inom byggnadsfysik (KTH), utvecklingschef på Fastighetsägarna, Sverige, vd på ett styr- och reglerföretag och fastighetschef på ett börsnoterat fastighetsbolag samt egenföretagar med energieffektivisering.

Under de senaste 10 åren har Jan arbetat som teknikkonsult på JiFAB med kurser i socioteknik för fastighetsorganisationer där ett helhetsgrepp tas på energieffektivisering.

Titlar av samma författare