John Hane

john_hane_650_800_farg

John Hane är delägare i Foyen Advokatfirma och är en av Sveriges ledande specialister när det gäller upphandling av entreprenadkontrakt och partnering/entreprenad med utökad samverkan. Som advokat kommer han i kontakt med affärsförhandlingar, kontraktsskrivande, förebyggande av tvister och tvistelösning inom byggsektorn. Han håller vid sidan av det mycket utbildning i upphandling och entreprenadjuridik och förekommer då och då i fackpressen med artiklar inom dessa områden.

 

John är en av tre författare till ”Offentlig upphandling av entreprenader” som Byggtjänst gav ut 2012 och har i år tillsammans med en forskare vid LTU publicerat en uppdragningsforskningsrapport åt Konkurrensverket rubricerad ”Entreprenadupphandlingar – hur kan byggherrar främja effektivitet och innovation genom lämpliga upphandlingsstrategier”

Titlar av samma författare