Johnny Andersson

Johnny Andersson, teknisk direktör emeritus hos Ramböll, har arbetat med installationsprojekt under många år i olika världsdelar. Han har sedan 1972 varit lärare i ämnet akustik vid KTH, huvudsekreterare för VVS AMA under drygt 20 år och teknisk expert i olika typer av entreprenad- och konsulttvister.

Han har varit projektledare för installationer i åtskilliga stora projekt, t ex Öresundsförbindelsen, ventilationen i många tunnlar, t ex Södra Länken och Citybanan i Stockholm, Lundbytunneln i Göteborg och järnvägstunneln genom Montreal i Canada.
Han har medverkat i ett stort antal svenska och utländska forsknings- och utredningsprojekt, t ex åt BFR, Boverket, Formas och svenska företag liksom åt utländska organisationer som ASHRAE, EU, IEA och REHVA.

Han har skrivit ett hundratal artiklar i svenska och utländska facktidskrifter.

Titlar av samma författare