Karin Fridell Anter

karin_fridell_anter_650_800_b

Karin Fridell Anter är arkitekt SAR/MSA och docent med specialinriktning på färg i arkitekturen. Hennes doktorsavhandling (2000) behandlar hur färg uppfattas på målade fasader. Tillsammans med Ulf Klarén ledde hon år 2010-11 det tvärvetenskapliga nordiska forskningsprojektet SYN-TES: Human colour and light synthesis – towards a coherent field of knowledge.

 

Utöver sin forskning är Karin verksam som föreläsare, skribent och färgkonsult inom konsultföretaget Explicator AB. Hon ser det som mycket viktigt att forskningsresultat presenteras och förs ut på ett sätt som gör dem tillgängliga och användbara för praktiker, och hon har skrivit ett flertal böcker som presenterar egen och andras forskning för arkitekter och andra inom byggnadsbranschen.

Titlar av samma författare