Klas Eckerberg

klas_eckerberg

Klas Eckerberg är landskapsarkitekt LAR/MSA och AgrD. Han har varit yrkesverksam sedan 1984, och växlat mellan privat verksamhet och akademiskt arbete. Som praktiserande landskapsarkitekt har han medverkat i och ansvarat för ett stort antal projekteringsuppdrag inom bostadsmiljöer, industrimark och offentliga platser. Hans speciella kompetens ligger inom 3-dimensionell konstruktion och visualisering för anläggning.

Under tolv år var han verksam på SLU Ultuna, där han undervisade i datorstödd projektering och disputerade i informationsteknologi för landskapsarkitektur. Under fyra år var han prefekt för institutionen för stad och land.

Efter återkomsten till privat verksamhet har han bland annat varit kvalitetschef för Projektengagemang i fyra år. Sedan hösten 2018 är han anställd som systematikansvarig hos Svensk Byggtjänst, där han varit drivande i utvecklingen av klassifikationssystemet CoClass.

Klas är starkt engagerad i frågor som rör standardisering och digital informationshantering för byggd miljö. Han är ordförande i SIS/TK 269 där han bland ansvarat för Bygghandlingar 90 Del 7. Han är också ledamot i BIM Alliance tekniska råd; ledamot i SEK/TK 3; ledamot i IEC/MT 81346 och MT 61355; ordförande i ISO/TC 10/SC 10; ledamot i CEN/TC 442.

Titlar av samma författare