Laila Reppen

laila-reppen

Laila Reppen är arkitekt SAR/MSA med egen verksamhet. Tidigare arbetade hon 17 år på Stockholms stadsbyggnadskontor. Hon undervisar inom arkitektur och samhällsplanering på eftergymnasiala utbildningar samt sitter i Samfundet S:t Eriks styrelse och i Stockholms skönhetsråd. Laila har tillsammans med Cecilia Björk och andra skrivit och illustrerat flera uppskattade böcker om bostadshusens arkitektur. Syftet med böckerna är ge verktyg att avläsa bebyggelsens årsringar för att bättre kunna vårda och utveckla vårt byggda kulturarv.

Laila Reppen och Cecilia Björk tilldelas Sveriges Arkitekters Kritikerpris 2016.
Författarna och arkitekterna Cecilia Björk och Laila Reppen vann Sveriges Arkitekters Kritikerpris som delades ut under Arkitekturgalan i november 2016.
”Kritikerpriset 2016 tilldelas två arkitekter och författare för deras mångåriga arbete att sprida kunskap om kulturhistoriska kvaliteter i vardagsarkitekturen”, lyder en del av motiveringen.

Titlar av samma författare