Lars Erik Ashton

lars_erik_ashton_650_800

Lars Erik Ashton är tekn lic och har 30 års erfarenhet som sakkunnig inom entreprenadrätt, fastighetsrätt och konsultansvar. Intresset för juridik och det mångåriga samarbetet med advokater har gett honom god förståelse för juridiska frågeställningar. 

  

  

  

Titlar av samma författare