Lars Lundenmark

lars-lundenmark

Lars Lundenmark har under åren 1972-2008 varit verksam som branschjurist i organisationen för arkitekt- och teknikkonsultföretag, senast kallad STD-företagen, och medverkat i de förhandlingar som lett fram till ABK 76, ABK 87, ABK 96 och ABK 09.

Åren 1978-1995 var Lars sekreterare i Konsultansvarsnämnden som med ett justitieråd som ordförande och med sakkunniga företrädare för beställare, konsulter och försäkringsgivare avgjorde konsultansvarsärenden.

Lars Lundenmark har även ingått i styrelsen för BKK Byggandets Kontraktskommitté åren 2000-2008 och medverkade i BKKs arbetsgrupper som tog fram AB 04, ABT 06 och ABK 09.

Lars är också medförfattare till två böcker om ABK: ”Boken om ABK” (med Staffan Carenholm) och ”ABC om ABK” (med Lars-Otto Liman) som gavs ut av AB Svensk Byggtjänst år 2010.

Under åren 2009-2010 var han en av två huvudsekreterare i Svensk Byggtjänsts projekt AMA AF Konsult 10.

Lars har under en lång följd av år varit föreläsare vid kurser rörande konsult- och entreprenadjuridik för både beställare, konsulter och entreprenörer.

 

Sedan 2008 är Lars Lundenmark verksam som juristkonsult. 

Titlar av samma författare