Lars-Otto Liman

lars-otto-liman_650x800

Lars-Otto Liman är jurist och har erfarenhet från Svenska byggnadsentreprenadföreningen, SBEF och Byggherreföreningen. Sedan år 1979 har han haft egen verksamhet som entreprenad- och konsultjurist.

Under årens lopp har Liman varit lärare vid ett stort antal kurser i regi av BFAB, Svensk Byggtjänst och Sveriges advokatsamfund samt av enskilda beställare.

Titlar av samma författare