Lars Steiner

lars_steiner_650_800

Ekonomie doktor Lars Steiner är forskare och lärare i företagsekonomi med speciell inriktning mot fastigheter och fastighetsföretagande. Lars har publicerat ett flertal artiklar i internationella tidskrifter och forskat, undervisat och är en populär föreläsare vid Handelshögskolan i Stockholm, Kungliga Tekniska Högskolan, Universitetet i Umeå, Mitthögskolan, Högskolan i Gävle, Högskolan i Malmö, liksom vid flera universitet och högskolor i Italien, USA och Japan.