Leif Hultqvist

Leif Hultqvist seniorkonsult

Leif är seniorkonsult och har ca 40 års erfarenhet av ledande befattningar inom bygg- och fastighetsbranschen, bl.a. som förvaltningschef, teknisk chef, byggprojektchef och som fastighetsutvecklingschef.

Han är utbildad byggnadsingenjör och har även utbildning inom projektledning och ledarskap.

Titlar av samma författare