Lilian Müller

lilian_muller_650_800

Lilian Müller är sedan mitten av 1990-talet verksam som tillgänglighetskonsult för näringsliv och offentliga verksamheter, och sedan 2008 ordförande i det europeiska nätverket European Network for Accessible Tourism (ENAT).


Lilian arbetar för närvarande som tillgänglighetssamordnare i Trelleborgs kommun