Marko Granroth

marko_granroth_650_800

Marko Granroth har lång erfarenhet från Sweco som projektör och uppdragsledare för installations- och energiprojekt. Idag arbetar han med installationsledning och VVS-besiktningar. Utöver detta utför han också utredningar och extern granskning av installationsprojekt åt beställare.

 

Marko är medlem i Energi- & Miljötekniska Föreningen (EMTF), där han också har deltagit i styrelsearbetet. Han deltar även i Swecos BIM-arbete och är lärare i BIM-kurser på KTH med inriktning på projektering, kalkylering och tidsplanering.

Titlar av samma författare