Martin Peterson

martin-peterson

Martin Peterson är entreprenadjurist vid Stockholms Byggmästareförening. Martin arbetar bl.a. med rådgivning och information samt håller utbildningar inom entreprenadjuridik och närliggande ämnen.

Titlar av samma författare