Mats Werner

mats_werner1

Mats Werner har en bakgrund som utredare för de mät- och ersättningsregler som används inom anläggningsbranschen de senaste årtiondena. Det gäller både de regler som utges av AB Svensk Byggtjänst, MER Anläggning och som används när mängdförteckningar är uppställda enligt AMA-systemet och de regler som Vägverket använde i sina entreprenader innan man gick över till AMA-systemet i början av 2000-talet. Mats anlitas även som sakkunnig av AB Svensk Byggtjänst för framtagandet av och rådgivning avseende AMA Anläggning.

Varje år håller Mats drygt 60 utbildningar i AMA och MER Anläggning och arbetar i omfattande grad med tolkningar av handlingar upprättade enligt AMA-systemet i samband med tvister mellan beställare och entreprenör.

Titlar av samma författare