Miklós Molnár

miklos molnar - författare till boken Utformning av murverkskonstruktioner enligt Eurokod 6

Miklós Molnár är universitetslektor i konstruktionsteknik vid Lunds tekniska högskola. Hans forskning är inriktad på frågor som rör murverks mekaniska egenskaper, murade fasaders beständighet och energieffektiv renovering av efterkrigstidens byggnadsbestånd. Miklós har de senaste 15 åren initierat och genomfört flertalet forsknings- och utvecklingsprojekt, varit aktiv i branschföreningar för murat och putsat byggande och deltagit i implementeringen och utvecklingen av Eurokoderna för murade konstruktioner. 

Titlar av samma författare