Nancy Mattsson

Nancy Mattsson, arkitekt SAR/MSA, JM AB, Bostad

Nancy Mattsson, arkitekt SAR/MSA, arbetar i sin roll som chef för projektutveckling inom JM AB, Bostad, Förvärv med planerings-, exploaterings- och genomförandefrågor i stads- och bostadsbyggandets tidiga skeden. Som tillförordnad expert har hon deltagit i flera av de regeringsutredningar som gällt lagsystemet för byggande och planering. Nancy anlitas som föredragshållare, sakkunnig PBL och debattör inom de områden som rör spelregler och förutsättningar för stads- och bostadsbyggande. Hon har tidigare arbetat som affärsutvecklare i Skanska, dessförinnan i Structor FM Projektutveckling AB samt varit stadsarkitekt på Lidingö.

Titlar av samma författare