Oscar Gentele

oskar-gentele-cederquist

Oskar Gentele är advokat och civ.ek. D.H.S. Oskar arbetar med kommersiell tvistelösning på advokatfirman Cederquist. Han har publicerat en rad artiklar i juridiska tidskrifter. Han har även författat en bok om tvister kring krav på ersättning för effektivitetsförluster i entreprenader.