Per-Ola Bergqvist

per_ola_bergqvist_650_800

Per-Ola Bergqvist är advokat och delägare vid Foyen Advokatfirma i Malmö/Stockholm och har specialiserat sig på rättsområdet offentlig upphandling men arbetar även med entreprenad- och konsulträtt Han biträder såväl upphandlande enheter/myndigheter, konsulter som leverantörer under hela upphandlingsprocessen, allt från upprättandet av förfrågningsunderlaget till de eventuella domstolsprocesser som kan följa på en upphandling.


Per-Ola har en bred erfarenhet av upphandlingar av byggentreprenader och tekniska konsulttjänster samt andra infrastrukturrelaterade upphandling, såsom insamling av avfall, kollektivtrafik med mera.

Titlar av samma författare