Sofia Pemsel

sofia_pemsel_650_800

Sofia Pemsel, PhD, är Assistant Professor (motsvarande svensk lektor) på Handelshögskolan i Köpenhamn (Copenhagen Business School) i Danmark. Hon forskar på frågor som rör brukarhantering, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring i bygg- och förvaltningsprocessen. Hon har deltagit i ett antal internationella forskningsprojekt och samarbeten som rör frågor om kunskapsprocesser i projektbaserade organisationer.


Sofia tog sin doktorsexamen 2012 på Lunds Universitet, avhandlingen har titeln ”Knowledge processes and capabilities in project-based organizations”. Under sin tid som doktorand var hon även gästforskare på Queensland University of Technology i Australien och på SKEMA Business School i Frankrike. Sofia har sedan dess varit gästföreläsare på Handelshögskolan i Umeå, gästforskare på BI Norwegian Business School och post-doctoral researcher på Université du Québec à Montréal i Kanada.

Titlar av samma författare