Stig Lundberg

stig_lundberg_650_800

Stig Lundberg har närmare 30 års erfarenhet av drift och förvaltning av tekniska system med fokus på energifrågor. Han har initierat och drivit omfattande energiprojekt och har under de senaste tio åren arbetat mycket med lönsamhetsberäkningar vid effektivisering, kravställning/upphandling och uppföljning av energiprojekt.

 

Han har arbetat som projektledare för att utarbeta branschstandard för energioptimering i samband med upphandling av driftentreprenader (aff EO10). Lundberg startade 2010 företaget VISEM AB med verksamhet att följa upp omfattande investeringar i energieffektivisering.