Suzanne de Laval

suzanne_de_laval_650_800

Suzanne de Laval är arkitekt SAR/MSA och teknologie doktor. Hon har mångårig erfarenhet som praktiserande arkitekt, planarkitekt, utbildningsledare och forskare. Sedan 2001 verksam som forskare och expert i Arkitekturanalys sthlm AB.

 

Suzanne de Laval är ordförande i arbetsgruppen ARKiS, Arkitektur i skolan inom Sveriges Arkitekter och var 2008-2010 ledamot i Arkitekturmuseets insynsråd.

Titlar av samma författare