Sven Olof Ahlberg

sven_olof_ahlberg_650_800

Sven Olof Ahlberg är bebyggelseantikvarie och fotograf med hela landet som arbetsfält. Hans arbete är i huvudsak inriktat på dokumentation och rådgivning kring industrisamhällets byggnadsmaterial och anläggningar samt medverkan vid projektering och reparation av denna typ av objekt. Han föreläser även om dessa ämnen vid universitet och högskolor.

Titlar av samma författare