Thomas Blanksvärd

Thomas Blanksvard teknisk doktor

Thomas Blanksvärd är teknisk doktor och har jobbat med tillståndsbedöm­ning, mätning, reparation och för­stärkning av konstruktioner samt forskning och utveckling under de senaste 10 åren. Expertområden omfattar användandet av FRP-kompositer som inre armering och extern förstärkning samt tillståndsbe­dömning.Thomas arbetar för närvarande på Skanska Sverige och är aktiv i ett antal tekniska kommittéer, bl a TK 192 och TK 556 genom SIS (CEN) samt TC 234 genom RILEM.

Titlar av samma författare