Tomas Fagergren

tomas_fagergren_650_800

Tomas Fagergren, född 1963, är en av Brandskyddslagets grundare och arbetar som seniorkonsult. Han arbetar huvudsakligen i Sverige men också utomlands med brandskyddsprojektering och utbildning.


Tomas Fagergren har författat ett flertal publikationer och artiklar samt deltagit i författandet av flera handböcker varav många blivit vägledande för utvecklingen av teknikområdet – installationsbrandskydd. Tomas besitter specialistkunskaper inom området ventilationsbrandskydd.

Titlar av samma författare