Tomas Gustavsson

tomas-gustavsson

Tomas Gustavsson, tekn lic, är verksam som byggkonstruktör, med omfattande erfarenhet av murverk. Han har tidigare varit verksam i olika FoU-projekt om murverk som bedrivits vid Konstruktionsteknik, Lunds tekniska högskola.  Tomas är aktiv inom olika utbildningar avseende tungt, murat och putsat byggande, vid såväl arkitekt- och ingenjörsutbildningar som utbildningar för hantverkare och arbetsledare.  Han är medlem i branschorganisationen Sveriges Murnings- och Putsentrenörförenings lärarråd.

Titlar av samma författare