Torkel Danielsson

torkel_danielsson_650_800_b

Torkel Danielsson, brandingenjör. Torkel är anställd på Brandskyddslaget sedan 2006. Han har arbetat som brandingenjör sedan 1996, först inom kommunal räddningstjänst och efter 1999 som konsult inom brand och risk.

 

Torkel är av BIV auktoriserad brandskyddsprojektör och certifierad Sakkunnig inom Brandskydd enligt SAK 3. Han arbetar huvudsakligen med brandskyddsprojektering, hantering av brandfarlig vara och med riskanalyser för farligt gods. Torkel Danielsson har även jobbat utomlands i olika projekt samt varit medförfattare till olika handböcker inom brandskydd och hantering av brandfarlig vara.

Titlar av samma författare